Видео

Ти Моя Дівчинонька (муз.- А.Розанов,сл.- С.Кузнецов)

Дети Фристайла - Вдребезги

Я Знаю (муз.- А.Розанов,сл.- С.Кузнецов, И.Блоцкий)

Мой Ангел (муз.- А.Розанов,сл.- Е.Марусич, А.Розанов)

Вірус (муз.- А.Розанов,сл.- С.Кузнецов, Е.Марусич)

100 Ночей (муз.- А.Розанов,сл.- С.Кузнецов)

Вдребезги (муз.- А.Розанов,сл.- С.Кузнецов)

Дети Фристайла - Вірус

А Я Тебе Кохаю (муз.- А.Розанов,сл.- С.Кузнецов, Д.Супруненко)